Foodscale Hub is an Impact Venture Studio working to accelerate the shift towards tech-enabled innovations in the agrifood sector.

   

Image Alt

Politika privatnosti

Ažurirano dana 17. decembra 2021.
(ENGLISH)
1. RUKOVALAC PODACIMA

UDRUŽENJE ZA PREDUZETNIŠTVO I INOVACIJE “FOODSCALE HUB” (u daljem tekstu: „Foodscale Hub” ili „mi”) je izrazito svestan značaja zaštite podataka o ličnosti, pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno i shvata da je zaštita podataka o ličnosti od izuzetnog značaja za Vas.

Stoga, kao rukovalac podacima o ličnosti, sačinili smo ovu Politiku privatnosti kako bi obrada Vaših podataka bila transparentna i razumljiva. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost.

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi foodscalehub.com („Sajt”),
 • lica koja nam pošalju upit putem Sajta,
 • lica koja nas kontaktiraju radi potencijalne saradnje i postanu naši partneri („Partneri”),
 • lica koja se prijave za naš Newsletter.

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti budući da ona, zajedno sa našim Uslovima korišćenja i Politikom upotrebe kolačića, sačinjava celokupan ugovor koji se odnosi na Vas.

Pojmovi koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje kao i pojmovi definisani u odeljku 2 Uslova korišćenja.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@foodscalehub.com.

2. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO
2.1. Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

A. Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naš Newsletter,

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na info@foodscalehub.com ili bilo koji drugi email koji je dostupan na Sajtu, ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti informacije o Vašem imenu, email adresi, poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime organizacije, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Kada se prijavljujete na naš Newsletter, neophodno je da podelite svoju email adresu sa nama. Možete odlučiti da podelite sa nama druge podatke o ličnosti, kao što su Vaše ime ili organizacija za koju radite, ali to nije neophodno.

B. Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, Foodscale Hub može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

PRIKAZ PROCESA OBRADE

SVRHA OBRADE
PRAVNI OSNOV
 • U cilju odgovora na Vaše upite poslate na Kontakt stranici ili upućenih na email info@foodscalehub.com ili drugi email koji je dostupan na Sajtu;

 

 • Obrada je neophodna zbog realizacije Ugovora zaključenog radi pružanja Usluga ili zbog zaključenja takvog Ugovora sa Vama.

 

 • U cilju pružanja odgovora i saveta u vezi sa ostalim Vašim zahtevima koje nam uputite,
 • U cilju pružanja i unapređenja naših usluga;

 

 • Vaša saglasnost ili naš legitimni interes.
  Naime, ukoliko ste se prijavili na naš Sajt, obaveštavaćemo Vas putem emaila sve dok ne povučete svoju saglasnost. Imate pravo da povučete saglasnost u svako doba, bez uticaja na zakonitost prikupljanja informacija koje je vršeno pre toga. Možete se odjaviti sa Newslettera u svako dobra, koristeći opciju „odjavi se” u emailu.

 

 

 • U cilju pružanja usluga našim Partnerima;
 • Ukoliko ste zaposleni, predstavnik ili partner naše Organizacije, i prethodno ste imali korespodenciju sa Foodscale Hub, možemo Vam slati naš Newsletter na osnovu našeg legitimnog interesa. Obaveštavamo Vas da smo izvršili procenu interesa i došli do zaključka da je obrada podataka u tom slučaju neophodna i ima minimalan uticaj na Vašu privatnost.

 

 

 • Da vas obaveštavamo o najnovijim trendovima na polju hrane i bioekonomije, novim tehnologijama, prilikama za finansiranje i akseleraciju inovativnih ideja

 

 • Ukoliko želite da saznate više o načinima utvrđivanja postojanja legitimnog interesa, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@foodscalehub.com.

 

3. KAKO FOODSCALE HUB ČUVA MOJE PODATKE O LIČNOSTI?

Foodscale Hub posvećuje mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta usluge, bude poželjno da se konsultujemo sa ekspertima iz drugih oblasti.
4. DELJENJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

 

OBRAĐIVAČ
ULOGA
SEDIŠTE
The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologiji Sjedinjene Američke Države
Google, Inc Analitičke usluge Sjedinjene Američke Države
Facebook, Inc Analitičke i marketinške usluge Sjedinjene Američke Države
5. MEĐUNARODNI PRENOS

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:

 • U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog Ekonomskog Prostora)
 • U države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1., ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa odredbama GDPR.
6. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg Newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani.

Ukoliko ste putem naše stranice Kontakt poslali prijavu za radno mesto zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, ili kratku prezentaciju Vaše biznis ideje (tzv. pitch deck) izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 3 godine nakon što primimo vašu prijavu, osim ukoliko ne postanete jedan od članova našeg tima.

7. VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@foodscalehub.com.

8. IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt i da se odjavite sa našeg Newslettera.

9. KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na dpo@foodsaclehub.com.

Odluka o imenovanju lica o zaštiti podataka o ličnosti