Foodscale Hub is an Impact Venture Studio working to accelerate the shift towards tech-enabled innovations in the agrifood sector.

   

Image Alt

Foodscale Hub

Ύπαιθρος Χώρα: Εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων σε καλλιέργειες επιτραπέζιου σταφυλιού στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2021

Βασική επιδίωξη η ενίσχυση της κερδοφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Ρομποτικά συστήματα ετοιμάζονται να μπουν σε εφαρμογή σε καλλιέργειες αμπελιών, λαχανικών, μήλων και πατάτας σε χώρες της Ευρώπης, αναμεσά τους και η Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 2021. Με βασική επιδίωξη την ενίσχυση της κερδοφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων χάρη στη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος, την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, αλλά και τη μείωση κόστους σε δαπάνες προσωπικού και εισροές, το έργο Robs4Crops, μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, θα επιταχύνει την υιοθέτηση ρομποτικών τεχνολογιών από Ευρωπαίους αγρότες.

Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Γρηγόρης Χατζηκώστας, αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης του FoodScale Hub, «οι τεχνολογίες που περιλαμβάνει το έργο αφορούν τρεις κατηγορίες: «έξυπνα» εργαλεία, αυτόνομα οχήματα και ελεγκτές (controllers). Βασική επιδίωξη του έργου είναι οι τεχνολογίες του να ενταχθούν στις υφιστάμενες υποδομές των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, επομένως θα παρέχεται η δυνατότητα για τα υπάρχοντα γεωργικά εργαλεία και ελκυστήρες να αναβαθμιστούν, ώστε να μπορούν να λειτουργούν, μαζί με τα ρομπότ, ως μέρη ενός ολοκληρωμένου συστήματος. Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης είναι προφανή, καθώς επιτρέπουν στους αγρότες να αξιοποιήσουν πιο αποδοτικά τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν».

Εφαρμογή στην Ελλάδα

Από ελληνικής πλευράς, συμμετέχουν τόσο εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και αγρότες, καθώς, όπως τονίζει ο κ. Χατζηκώστας, «η ελληνική συμμετοχή στο Robs4Crops είναι ισχυρή, καθώς στο έργο συμμετέχουν με σημαντικούς ρόλους το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως επικεφαλής των πιλοτικών εφαρμογών της ρομποτικής τεχνολογίας στο χωράφι, το Πανεπιστήμιο Πατρών, με ευθύνη τη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την αυτόνομη συμπεριφορά των ρομπότ από τον βιομηχανικό στον αγροτικό τομέα, και η ΑΣ Πήγασος Αγροδιατροφή-7Grapes, που οι τεχνολογίες του έργου θα δοκιμαστούν σε καλλιέργειες επιτραπέζιου σταφυλιού και θα επιδειχθούν σε άλλους ενδιαφερόμενους Έλληνες αγρότες.

Τέλος, τον ρόλο της προβολής, της προώθησης και της επιχειρηματικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου έχει αναλάβει το FoodScale Hub, φορέας με δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σερβία». Σύμφωνα με τους εταίρους, οι προκλήσεις τόσο στον αγροδιατροφικό τομέα όσο και στην κοινωνία ευρύτερα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων στον αγροτικό τομέα σήμερα.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι το «τοπίο που διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας, τόσο λόγω αύξησης των αναγκών για τρόφιμα όσο και λόγω ανάγκης θωράκισης της ανθεκτικότητας του συστήματος, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή ρομποτικών τεχνολογιών στο χωράφι για πολλούς λόγους. Κατ’ αρχάς, οι ρομποτικές τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε εποχικό εργατικό δυναμικό για αγροτικές εργασίες.

Οι ελλείψεις αυτές έχουν ενταθεί λόγω των δυσκολιών στις μετακινήσεις που έχει δημιουργήσει η πανδημία και έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση ρομποτικών τεχνολογιών. Ταυτόχρονα, οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές και στην πλευρά της προσφοράς: πολλές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας προσφέρουν πλέον λύσεις εφαρμόσιμες, δοκιμασμένες και σε προσιτό, για τον μέσο Ευρωπαίο αγρότη, κόστος. Επομένως, μεσοπρόθεσμα, η αποδοτική υιοθέτηση ρομποτικών τεχνολογιών αποτελεί βασική προϋπόθεση, προκειμένου οι Ευρωπαίοι αγρότες να ανταποκριθούν στις
προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού».

Για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω, οι φορείς υλοποίησης του έργου επιδιώκουν την υιοθέτηση των τεχνολογιών από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος αγροτών. Επομένως, βασική δραστηριότητα του έργου αποτελεί η δοκιμή και επίδειξη των τεχνολογιών σε αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους (π.χ. γεωπόνους, επενδυτές κ.λπ.) πανευρωπαϊκά. Για τον σκοπό αυτόν, θα αξιοποιηθεί το πανευρωπαϊκό δίκτυο των Ψηφιακών Κόμβων Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs) του αγροδιατροφικού τομέα, με το οποίο το έργο έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία.

Το έργο έχει συνολική διάρκεια 48 μηνών και ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2021, ενώ οι τεχνολογίες θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται στις επιλεγμένες καλλιέργειες από τον δέκατο μήνα υλοποίησης, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2021.

Πηγήypaithros.gr 

IN-DEPTH AG + FOODTECH STORIES YOU WON’T FIND ANYWHERE ELSE

Join now and start reading the best in Ag + FoodTech news, exclusive data and in-depth insightsBy clicking “Get started” you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy.