Foodscale Hub is an Impact Venture Studio working to accelerate the shift towards tech-enabled innovations in the agrifood sector.

   

Image Alt

Foodscale Hub

Ploutos: Napredak inovativnih pilot rešenja!

Projekat je ušao u drugu godinu realizacije i zvanično je počela primena inovativnih pilot rešenja širom Evrope.

H2020 Projekat Ploutos

Projekat Ploutos finansiran je od strane EU i ima za cilj rebalans lanaca vrednosti od čega bi koristi imali svi akteri uključeni u realizaciju projekta – farmeri, zadruge, poljoprivredno- prehrambene kompanije, dobavljači tehnologije, mala i srednja preduzeća i drugi. Kombinovanjem inovacija u ponašanju, inovacija u domenu saradnje, kao i tehnoloških usluga zasnovanih na podacima, Ploutos teži povećanju transparentnosti, protoka informacija i kapaciteta upravljanja. Kao rezultat projekta predviđeno je poboljšanje poljoprivredno- prehrambenih lanaca vrednosti u smislu ostvarivanja veće konkurentnosti, održivosti i efikasnosti što za sobom povlači i poboljšanje performansi, kao i pozitivnije društveno- ekonomske i ekološke uticaje.

 

Sve inovacije planirane u okviru Ploutosa sadržane su u njegovom kompletu alata, tzv. “Održivom okviru”, koji će se procenjivati i prilagođavati kroz Ploutos inovativna pilot rešenja, koja se trenutno realizuju širom Evrope – u Grčkoj, Holandiji, Irskoj, Španiji, Severnoj Makedoniji, Srbiji, Sloveniji, Italiji, Francuskoj i na Kipru. Pored široke geografske pokrivenosti, Ploutos sa svojim pilotima takođe pokriva i širok spektar poljoprivredno-prehrambenih ekosistema, uključujući obradivu hortikulturu, staklenike, višegodišnje biljke, stočarsku i mlečnu proizvodnju.

 

Omogućavanje transfera viška hrane sa farmi ka socijalno ugroženim grupama, usklađivanjem logistike i procesa | Srbija i Severna Makedonija

 

Jedan od pilota koji se realizuje u Srbiji i Severnoj Makedoniji fokusiran je na redistribuciju viškova hrane, tačnije na omogućavanje transfera viška hrane sa farmi ka socijalno ugroženim grupama. Ovom prilikom pokrenuta je FoodSHare platforma za donaciju viškova hrane, koja je podržana od strane preko 120 relevantnih učesnika iz domena donacija hrane, kako donora, tako i primalaca donacija, uključujuči organizacije kao što su Crveni krst Vojvodine, Banka hrane Beograd i Fondacija Ana i Vlade Divac. Do sada je od marta 2021. godine, kada je platforma počela sa radom, donirano preko 65.000 kg hrane, čime je potpomognut rad preko 30 humanitarnih organizacija.

 

U narednom periodu, FoodSHare platforma sprovešće akciju prikupljanja hrane za najugroženije grupe građana u vidu prikupljanja donacija raznovrsnih namirnica. U želji da podigne svest o značaju teme donacija hrane FoodSHare platforma poziva sve zainteresovane kompanije da se registruju i podrže ovu društveno odgovornu inicijativu. Korišćenje svih funkcionalnosti platforme u potpunosti je besplatno.

 

Nastavak Ploutos inovacija

Rezultati pilota biće dostupni putem Ploutos Akademije Inovacija, nakon završetka projekta. Akademija će staviti na raspolaganje znanje i najbolje prakse stečene kroz pilote zainteresovanim stranama koje će moći lako da ih repliciraju.

 

Postanite deo Ploutosa

Pokretanje Pilota postavlja osnovu za razmenu i primenu inovativnih praksi, u cilju uspostavljanja održivog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Pratite razvoj Ploutosa preko naše zvanične veb stranice i društvenih kanala koji se redovno ažuriraju ili se pretplatite na naš bilten i budite deo diskusije! Možete biti prvi koji će usvojiti inovacije sutrašnjice!

Saznaj više:

 

Pratite nas:

Language, web Tweet, twitter, twitter logo fb, facebook, facebook logo Linkedin, network, linkedin logo

 

Kontakt za Srbiju:
Maja Žikić
Foodscale Hub
Cara Uroša 18, 11000 Belgrade, Serbia
Email: maja@foodscalehub.com

IN-DEPTH AG + FOODTECH STORIES YOU WON’T FIND ANYWHERE ELSE

Join now and start reading the best in Ag + FoodTech news, exclusive data and in-depth insightsBy clicking “Get started” you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy.